WWW.HILLEN.COM

www.hillen.com

Tel: +31 - (0)20 - 6722265

Mr. M.J. Hillen heeft in het rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden
Arbeidsrecht en Burgerlijk procesrecht geregistreerd.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten
tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Deze mededeling is geplaatst om te voldoen aan artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.